GEOMAP NITRA s.r.o.

Geodetické práce
Kontaktujte nás

Služby

 • vyhotovenie geometrických plánov
  – ku kolaudácii stavieb
  – rozostavaných stavieb
  – na rozdelenie pozemkov
  – pre určenie vlastníckych práv
  – na vyznačenie vecného bremena a iné.
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie
 • polohopisné a výškopisné zameranie
 • digitálne spracovanie máp
 • porealizačné zamerania
 • poradenstvo